Tahkim Kurulu Kararları – 06.01.2023

featured
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala
TFF Tahkim Kurulu 06 Ocak 2023 günlü (1) sayılı toplantısında gündemindekidosyaları inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır. (*)

1. E. 2022/440 – 2023/1

Futbol Menajeri Mehmet Utku Cenikli’nin, Beşiktaş Futbol Yatırımları A.Ş.ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 12.08.2022tarih ve E.2022/92- K.2022/233 sayılı kararına itirazı incelendi.Kurulumuz’un 30 Aralık 2022 tarihli toplantısında duruşma yapılarakincelemeye alınan dosyada yapılan müzakere neticesinde;

– İtiraz edenin dava açmaya ehliyetli olduğu anlaşıldığından itirazınkabulü ile, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararının kaldırılmasına,

– Davacı Futbol Menajeri Mehmet Utku Cenikli’nin alacak talebinin kabulüile 1.180.000,00 TL tutarlı alacağındavalı kulüpten tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

– Faiz, harç, yargılama gideri ile vekalet ücretinin gerekçeli karardabelirtilmesine, oybirliği ile,

2. E. 2022/494 – K.2023/2

Turgutlu Spor Kulübü’nün, futbolcu Alper Ademoğlu ile arasındakiuyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 05.10.2022 tarih veE.2022/373 – K.2022/337 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakereneticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı biryön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

3. E.2022/495 – K.2023/3

Futbol Menajeri Emrah Bozkurt’un, Bursa Spor Kulübü Derneği ile arasındakiuyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 21.09.2022 tarih veE.2022/336 – K.2022/320 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakereneticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı biryön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

4. E. 2022/506 – K.2023/4

Futbolcu İsa Güler ile Diyarbekir Spor A.Ş. ile arasındaki uyuşmazlığailişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 21.09.2022 tarih ve E.2022/332 -K.2022/318 sayılı kararına tarafların itirazları incelendi. Yapılanmüzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasaaykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

5. E.2022/531 – K.2023/5

Osmaniye Spor Kulübü’nün, futbolcu Mert Korkmaz ile arasındaki uyuşmazlığailişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 13.10.2022 tarih ve E.2022/382 -K.2022/367 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığıanlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

6. E.2022/549 – K.2023/6

Osmaniye Spor Futbol Kulübü’nün futbolcu Ahmet Ayhan ile arasındakiuyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 13.10.2022 tarih veE.2022/384- K.2022/369 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakereneticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı biryön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

7. E.2022/550 – K.2023/7

Osmaniye Spor Futbol Kulübü’nün futbolcu Sinan Altınel ile arasındakiuyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 26.10.2022 tarih veE.2022/390- K.2022/379 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakereneticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı biryön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

8. E.2022/552 – K.2023/8

Osmaniye Spor Futbol Kulübü’nün futbolcu Mehmet Akif Önal ile arasındakiuyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 03.11.2022 tarih veE.2022/415- K.2022/403 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakereneticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı biryön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

9. E.2022/574 – K.2023/9

Fethiye Spor Futbol Kulübü’nün futbolcu Özgür Çelik ile arasındakiuyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 30.11.2022 tarih veE.2022/476 – K.2022/453 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakereneticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı biryön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

10. E.2022/546- K.2023/10

Galatasaray Sportif A.Ş.’nin, TFF Genel Sekreterliği’nin 01.12.2022 tarih2022/27-18814 sayılı yazısına karşı başvurusu incelendi. Yapılan müzakereneticesinde; itiraz, TFF Genel Sekreterliği’nin bildirim yazısına karşıyapıldığından, Tahkim Kurulu Talimatı’nın 2. maddesi uyarınca itiraza konuişlemin Tahkim Kurulu tarafından incelenebilecek kararlardan olmadığıanlaşıldığından başvurunun usul yönünden reddine,oybirliği ile,

11. E.2022/547 – K.2023/11

Göztepe Spor A.Ş.’nin, TFF Yönetim Kurulu’nun 08.12.2022 tarihli 44 sayılıkararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde, TFF YönetimKurulu kararının hukuka aykırılık yönünden yapılan incelemesinde; usule,esasa ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından GöztepeSpor A.Ş.’nin itirazının reddine, oybirliği ile,

12. E.2022/548

Altay Spor Kulübü’nün, TFF Yönetim Kurulu’nun 08.12.2022 tarihli 44 sayılıkararına itirazı incelendi. Duruşma için tayin edilen 06.01.2023 Cuma günüAltay Spor Kulübü’nün vekilleri Av. Namık Kemal Marmara, Av. Ali SamiEr’in, Türkiye Futbol Federasyonu vekilleri Av. Hakan Furkan Tarman ve Av.Ayberk Yelekçi’nin hazır oldukları görüldü, sözlü beyanları alındı. Yapılanmüzakere neticesinde dosyada incelemenin devamına, oybirliği ile,

13. E.2022/572 – K.2023/12

Muş Yağmur Spor Kulübü’nün, TFF Yönetim Kurulu’nun 08.12.2022 tarihli 44sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde, TFFYönetim Kurulu kararının hukuka aykırılık yönünden yapılan incelemesinde;usule, esasa ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından MuşYağmur Spor Kulübü’nün itirazının reddine, oybirliği ile,

14. E.2023/23 – K.2023/13

Gölcük Spor Kulübü’nün futbolcusu Tolunay Bekçi’nin AFDK’nın 28.12.2022tarih ve E.2022-2023/720 – K.2022-2023/903 sayılı kararına itirazıincelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

– Gölcük Spor Kulübü’nün futbolcusu Tolunay Bekçi’nin rakip takımfutbolcusuna yönelik saldırısı nedeniyle FDT’nin 44/1-a maddesi uyarınca 5 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasındasübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlikbulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

15. E.2023/24 – K.2023/14

Trabzon Spor A.Ş.’nin PFDK’nın 29.12.2022 tarih ve E.2022-2023/532 -K.2022-2023/683 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakereneticesinde;

– Trabzon Spor A.Ş.’nin taraftarlarının neden olduğu saha olaylarınedeniyle FDT’nin 52/2. maddesi uyarınca 84.000,00 TL para cezası ilecezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından birisabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

16. E.2023/25 – K.2023/15

Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin PFDK’nın 03.01.2023 tarih ve E.2022-2023/538 -K.2022-2023/684 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakereneticesinde;

– Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötütezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötütezahüratta bulunanSpor Toto Tribün C, D Kuzey Tribün D, E ve Maraton Üst Tribün Hbloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındakikartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğumüsabakaya girişlerinin engellenmesine karar verilmesinde,sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlikbulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

Karar verilmiştir.

TFF Tahkim Kurulu

(*) İşbu karar sonuçları şekli düzeltmelere tabi olabilir.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir